הדרכת זוגות וטיפול בשלום בית

נושא הקורס:

הכנה לקראת בניית בית נאמן בישראל על פי ערכי
היהדות.

קהל היעד:

זוגות נשואים.

מטרת הטיפול:

הכוונה, אבחון קשיים - נתינת כלים לתיקון, בניה
מחודשת ועליה במסלול הנכון.

משך הטיפול:

על פי הצורך.