הדרכת חתנים

נושא הקורס:

הכנה לקראת בניית בית נאמן בישראל על פי ערכי היהדות.

קהל היעד:

חתנים.

מטרת הקורס:

הקניית ידע ומיומנות לחיים טובים נכונים בבית היהודי על
פי ההלכה היהודית ומחשבת ישראל תוך התמודדות עם
האתגרים שמציבה הסביבה.

משך הקורס:

 10 מפגשים של 3 שעות כל אחד, ס"ה 30 שעות.