אמון אישי

נושא הקורס:

שהאדם יגיע לרמה המקסימלית של כישוריו ויכולותיו.

קהל היעד:

בני נוער ומבוגרים.

מטרת הקורס:

הקניית ידע והרגלים להגיע לסיפוק מירבי בכישורים וביכולות.

משך הקורס:

15 מפגשים של 3 שעות כל אחד, ס"ה 45 שעות.