French english עברית

ארגון רב חסד, ארגון ארצי, הוקם ע"י ובהמלצת גדולי ישראל במטרה להגיע למשפחות הללו ולתמוך בעתיד- בילדים. ארגון רב חסד לקח על עצמו לשאת בעול גדילתם והתפתחותם של התינוקות באמצעות חלוקת מוצרי מזון כמטרנות, גרברים, טיטולים, בקבוקים ושאר מוצרים נלווים.

המשך...

  צור קשר |  תרומות |  מוקד סיוע |  סיפורים |  המלצות |  פרופיל |  עמוד בית
 

רב חסד - רח' שלמה בן יוסף 16 אשדוד 1800-200-070 פקס: 972-8-8661217

עולם התורה