english | צור קשר
עמוד בית
תלמוד תורה
ישיבה קטנה
בית תמחוי
צור קשר

מוסדות "תורת עולם"
לידידי מוסדות 'תורת עולם', למוקירי התורה ואוהביה
השלום והברכה
מוסדות 'תורת עולם' בבית שמש עושים את עבודתם קודש בחינוך לתורה, לדרך ארץ וליראת שמים. מאות תלמידים מסתופפים באוהלה של תורה, ואנחנו - הצוות החינוכי, מבקשים להעניק להם את כל התנאים ללימוד תורה ברמה גבוהה מתוך ישוב הדעת אך אחזקתם של מוסדותינו כבדה מנשוא.
אני, יחד עם הנהלת המוסדות, עושים מאמץ גדול כדי להמשיך ולתפקד, ואולם הנטל כבד וההוצאות גבוהות.
אודה אם תסייע לנו להמשיך ולחנך דורות של בני תורה, להגדיל תורה ולהאדירה, ולהמשיך ולשמש מרכז רוחני לבית שמש והסביבה.
בברכת התורה ולומדיה
ראש הישיבה

 

מוסדות "תורת עולם" - רח' אור שמח 21 בית שמש

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד