english | צור קשר

ישיבת "היכל התורה"

30 שנה, 3000 בוגרים, למעלה מ 250 תלמידים בהווה, מהווים את תעודת הכבוד של ישיבת 'היכל התורה'. במרכזה של שכונת הר נוף הממוקמת במרכזו של יער ירושלים, יושבים גדולי ישראל של הדור הבא והוגים בתלמודם. בשלושת העשורים האחרונים יצאו מבין כותלי הישיבה, ראשי ישיבות, מגידי שיעורים, דיינים ואישי מחשבה והגות העוסקים בקירוב יהודים לאביהם שבשמים.

בראש הישיבה עומד הגאון הרב צבי קושלבסקי שליט"א, שתחת שרביט הנהגתו נותבו אלפי תלמידים בדרכם להצלחה. במסירות ונאמנות אין קץ לתלמידים, עוקב ראש הישיבה אחר התקדמותו של כל תלמיד בדרך התורה והיראה. הקשר האישי והאמיץ בין ראש הישיבה והתלמידים, עומד לצידם של התלמידים הן בחיי הרוח והן בחיי הגשם.

דף הבית
 
  גלריה
 
  צור קשר
 
 
ישיבת היכל התורה קצנלבויגן 92 ירושלים טל: 02-6519402 פקס: 02-6524402
עולם התורה