תרום | צור קשר | הצטרף | אמץ תלמיד | אודות | english

בירושלים של מעלה משובצת פנינה יקרת ערך זו – תלמוד תורה רוז'ין "תפארת מרדכי שלמה" – אשר זה עשרות בשנים ניצב ועומד על תילו, מופקד על משמרת הקודש ועל תפארת ישראל סבא. מוסדות התלמוד תורה כוללים גני ילדים, תלמוד תורה, מכינה לישיבה ומכון למידה. מתכונת החינוך מושתתת עלי דרך התורה והחסידות של גזע הפאר - רוז'ין.

הוקם בשנת תשל"ג, על שמו של אחד מגדולי הדור הקודם - האדמו"ר רבי מרדכי שלמה זי"ע מבאיאן, אשר ממקום מושבו בארה"ב היה בין אלו ששיקמו והקימו מחדש את עולם התורה, ונתנו פאר תחת אפר מלחמת העולם השניה. נכדו וממשיך דרכו כ"ק מרן האדמו"ר מבאיאן שליט"א, עומד כיום בנשיאות המוסד, וממקום מושבו בירושלים מתווה את דרכה על כל צעד ושעל.

תלמוד תורה רוז'ין הינו ממצויני ומוותיקי מוסדות החינוך בירושלים. רמת הלימודים גבוהה, וכוחות ההוראה הנבחרים בקפידה עושים הכל בכדי להתאים את הלימודים והערכים באופן אישי לכל תלמיד, ובהתאם לתמורות המשתנות הפוקדות כל דור חדש של תלמידים. זה 35 שנה שמוסדות ת"ת רוז'ין מתאפיינים בתחושת רעננות והתחדשות מתמדת, זאת אודות לכח וההשקעה המושקעים ע"י הצוות החינוכי, בהמצאת מבצעים ואתגרים מלהיבים לעידוד התלמידים בתחומי הלימוד השונים ובהקניית מידות ודרך ארץ.

אחד מסגולותיו של המוסד הוא מכון הלמידה שהוקם במסגרת התלמוד תורה, בכדי להבטיח את קידומו של כל תלמיד ותלמיד. החל מגני הילדים והכיתות הנמוכות מושם מעקב פרטני אחד כל תלמיד, ע"י צוות פדגוגי ודידקטי המוביל בתחומו, המלווה באופן אינדיבידואלי ואישי כל חניך הזקוק לכך.

כאחד ממוסדות החינוך הותיקים, משמש ת"ת רוז'ין כמודל לחיקוי בחינוך יהודי יסודי, והיה הוא בין הראשונים לשלבם במתכונת העבודה שהייתה נהוגה לפניו. תחומים אלה כוללים את השימוש באמצעי עזר מיוחדים להקניית הקריאה, הבנת הנקרא, חשבון וכו'. שילוב משחקי תפיסה וחשיבה אשר שולבו בתוכנית הלימודים, הביאו לתפיסה חדשנית בדרכי ההתמודדות עם תלמידים, שלא ראו הצלחה בלימודים.

 
תרום | צור קשר | הצטרף | אמץ תלמיד | אודות | english
המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד עולם התורה